Ukol sa mga bersyon at release cycle ng QGIS

26 Oct 2020 ᛫ 7 min read

SHARE:

Ang post na ito ay naglalayong sagutin ang ilang katangungan ukol sa mga bersyon ng QGIS at ang release cycle nito.

Una sa lahat, maari mong malaman ang version ng QGIS na gamit mo at iba pang impormasyon sa pamamagitan ng Help -> Check QGIS Version mula sa Menu bar.

Mayroon bang schedule na sinusunod ang QGIS sa paglalabas ng bagong bersyon?

Mayroon. Ang release at development ng QGIS ay sumusunod sa isang timebased schedule or roadmap. Ang schedule o roadmap na nito ay maaring makita dito o sa ibaba.

Event

Latest

Long-Term Repo

Freeze

Date

Week #

Weeks

LTR/PR

3.4.0

2.18.25

2018-10-26

43

4

EPR

3.4.1

2018-11-02

44

4

PR

3.4.2

2.18.26

2018-11-23

47

4

PR

3.4.3

2.18.27

2018-12-21

51

4

PR/FF

3.4.4

2.18.28

3.5

2019-01-18

3

5

LR/PR

3.6.0

3.4.5

2019-02-22

8

4

PR

3.6.1

3.4.6

2019-03-22

12

4

PR

3.6.2

3.4.7

2019-04-19

16

4

PR/FF

3.6.3

3.4.8

3.7

2019-05-17

20

5

LR/PR

3.8.0

3.4.9

2019-06-21

25

4

PR

3.8.1

3.4.10

2019-07-19

29

4

PR

3.8.2

3.4.11

2019-08-16

33

3

FF

3.9

2019-09-06

36

1

PR

3.8.3

3.4.12

2019-09-13

37

4

HF

2019-10-11

41

2

LTR/PR

3.10.0

3.4.13

2019-10-25

43

6

PR

3.10.1

3.4.14

2019-12-06

49

6

PR/FF

3.10.2

3.4.15

3.11

2020-01-17

3

5

LR/PR

3.12.0

3.10.3

2020-02-21

8

4

PR

3.12.1

3.10.4

2020-03-20

12

4

PR

3.12.2

3.10.5

2020-04-17

16

4

PR/FF

3.12.3

3.10.6

3.13

2020-05-15

20

5

LR/PR

3.14.0

3.10.7

2020-06-19

25

4

PR

3.14.1

3.10.8

2020-07-19

29

4

PR

3.14.15

3.10.9

2020-08-14

33

4

PR/FF

3.14.16

3.10.10

3.15

2020-09-11

37

6

LTR/PR

3.16.0

3.10.11

2020-10-23

43

4

PR

3.16.1

3.10.12

2020-11-20

47

4

PR

3.16.2

3.10.13

2020-12-21

52

4

PR/FF

3.16.3

3.10.14

3.17

2021-01-15

3

5

LR/PR

3.18.0

3.16.4

2021-02-19

8

4

PR

3.18.1

3.16.5

2021-03-19

12

4

PR

3.18.2

3.16.6

2021-04-16

16

4

PR/FF

3.18.3

3.16.7

3.19

2021-05-14

20

5

LR/PR

3.20.0

3.16.8

2021-06-18

25

4

PR

3.20.1

3.16.9

2021-07-16

29

4

PR

3.20.2

3.16.10

2021-08-13

33

4

PR/FF

3.20.3

3.16.11

3.21

2021-09-10

37

6

LTR/PR

3.22.0

3.16.12

2021-10-22

43

4

PR

3.22.1

3.16.13

2021-11-19

47

4

PR

3.22.2

3.16.14

2021-12-17

51

4

PR/FF

3.22.3

3.16.15

3.23

2022-01-14

3

5

LR/PR

3.24.0

3.22.4

2022-02-18

8

4

PR

3.24.1

3.22.5

2022-03-18

12

4

PR

3.24.2

3.22.6

2022-04-15

16

4

PR/FF

3.24.3

3.22.7

3.25

2022-05-13

20

5

LR/PR

3.26.0

3.22.8

2022-06-17

25

4

PR

3.26.1

3.22.9

2022-07-15

29

4

PR

3.26.2

3.22.10

2022-08-12

33

4

PR/FF

3.26.3

3.22.11

3.27

2022-09-09

37

6

LTR/PR

3.28.0

3.22.12

2022-10-21

43

4

PR

3.28.1

3.22.13

2022-11-18

47

4

PR

3.28.2

3.22.14

2022-12-16

51

4

PR/FF

3.28.3

3.22.15

3.29

2023-01-13

3

5


Event Legend

Event Description
LTR Long term release, begin of new development phase
LR Regular release, begin of new development phase
FF Feature freeze, end of development phase
HF Hard freeze
SF Soft freeze with bi-monthly vote
PR Point release of latest release and LTR branch
EPR Extra Point release


Ano ang ibig sabihin ng mga numero sa bersyon ng QGIS?

Makikita natin na ang bawat bersyon ng QGIS ay may kaakibat na tatlong numero (X, Y, Z). Halimbawa, QGIS 3.10.11. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 3, 10, at 11?

Ang X ay ang main version ng QGIS. Sa ngayon, tayo ay nasa QGIS 3 na. Kaya ang mga release ng QGIS ay nagsisimula sa QGIS 3.

Ang Y ay kung anong release version ito. Ang release version ay sinisimbulo ng isang even number. Halimbawa: 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, etc. Bakit nga ba sila even numbers? Ito ay dahil ang odd numbers ay nakareserba para sa development versions o yung mga bersyon kung saan nagaganap ang development ng QGIS bago sila i-release. Halimbawa: ang QGIS 3.1 ay ang development version para sa QGIS 3.2, ang QGIS 3.3 ay ang development version para sa QGIS 3.4.

Ang Z ay sumisimbulo kung pang-ilang Point Release (PR) na ito sa release version.

Bumalik tayo sa QGIS 3.10.11, ang ibig sabihin ng mga numerong ito ay:

 • Ito ay base sa QGIS 3
 • Ito ay base sa 3.10 release version
 • Ito ang ika-labing-isa (11th) point release sa 3.10 version

Ilang branches ba mayroon ang QGIS?

Technically, mayroong tatlong branches ang QGIS na maari mong idownload/install. Ito ay ang Long Term Release (LTR) branch, Latest Release (LR) branch, at ang Development (Nightly) branch. Bilang isang user, madalas ang mahalagang branches lang na kailangan natin ay ang LTR at LR branch. Ang development o nightly branch ay ang bersyon ng QGIS na nakabase sa pinakabagong bersyon ng source code ng QGIS at hindi ganun kasigurado ang stability nito ngunit kung nais mong ma-test o makita ang mga paparating na features ng QGIS, sa development o nightly branch mo sila mahahanap.

Ano ang ibig sabihin ng LTR, LR, at PR?

Ang LTR, LR ay designations kung anong uri ng release ang bersyon na iyon. Tulad ng nabanggit sa itaas may LTR at LR branches (o bersyon) ng QGIS na maari nating i-install.

Ang Long Term Release (LTR) ay tinatawag na ganito sapagkat ito ay maintained at nakakatangap ng bug-fixes hanggang ilabas ang susunod na LTR. Sa ngayon, pinag-uusapan pa kung itataas ang length of support para sa LTR branch sa dalawang (2) taon mula sa kasalukuyang (1) taon. Sa kasalukuyan, ang LTR ay 3.10.11 subalit ito ay mapapalitan ng 3.16.4 sa Pebrero 2021.

Ang Latest Release (LR) ay ang release version ng QGIS na naglalaman ng mga pinakabagong featues nito. May bagong LR na inilalabas bawat apat na buwant. Halimbawa, ang 3.16 LR ay inilabas ngayong buwan ng Oktubre, ang susunod na LR (3.18) ay ilalabas apat na buwan mula ngayon sa Pebrero. Sa kasalukuyan, ang bawat ika-tatlong LR ay ang nagiging susunod na LTR. Halimbawa, ang LTR ngayon ay ang 3.10 release. Ang ikatlong release mula sa 3.10 ay 3.16 (3.10, 3.12, 3.14, 3.16) kaya ang susunod na LTR ay nakabase sa 3.16 release version.

Sa unang apat na buwan matapos ang release ng bagong designated LTR (3.16.0), hindi nito agad pinapalitan ang nakaraan LTR sa LTR repositories. Papalitan niya lamang ito kapag nailabas na din ang bagong LR (3.18.0).

Ano naman ang nightly o development version?

Ang development o nightly na bersyon ay nakabase sa pinaka-recent na bersyon ng source code ng QGIS (master branch). Ang source code na ito ay maaring makita dito.

 • Ang bersyon na ito ang may pinaka-bagong mga features (bleeding-edge) subalit karamihan sa kanila ay hindi pa natetest ng lubusan kaya maaring mayroon pa ding mga bugs.
 • The best ang bersyon na ito kung gusto mong i-test ang mga nasabing bagong features.
 • Hindi recommended ang bersyon na ito para sa production use o kung kailangan mo ng stable working environment.

Ano ang development cycle ng QGIS at kailan sila nagrerelease ng mga bagong bersyon?

Tulad nga ng makikita sa itaas, consistent ang development cycle ng QGIS. Narito ang ilang bagay na kailangan mong malaman.

 • Kada apat (4) na buwan ay may bagong release version na nilalabas.
 • Sa apat na buwan na ito, ang unang tatlong (3) buwan ay nakalaan para sa development ng mga bagong features pati na rin sa pag-aayos ng mga bugs. Sa huling buwan ng release cycle, nagkakaroon ng tinatawag na feature freeze kung saan wala nang bagong developments or features at magsisimula ng magfocus sa testing, bug-fixing, translations, at paghahanda para sa release.
 • Subalit, kada buwan ay naglalabas ng Point Release (PR) para sa LTR at LR branch. Ang PR sa LTR branch ay naglalaman ng mga bug-fixes. Ang PR naman sa LR branch ay naglalaman ng bug-fixes at mga bagong features.

Anong bersyon ang dapat kong gamitin?

Depende sa user. Kung kailangan mo ng bersyon na supported ng mas matagal at hindi mo naman masyadong kailangan ang mga bagong features, mainam gamitin ang LTR. Kung ang nais mo naman ay magkaroon ng mga pinakabagong features ng QGIS at hindi issue ang pag-uupgrade kada ilang buwan, mainam gamitin ang LR. Mainam din minsan tingnan ang Development version lalo na kung curious or excited kang magamit ang mga paparating na features ng QGIS.

TL;DR

 • May tatlong branches (o bersyon) ng QGIS na maaring i-install: Long Term Release (LTR), Latest Release (LR), o Development (Nightly).
 • Ang LTR ay makakatangap ng bug-fixes hanggang ilabas ang susunod na LTR subalit maaring wala itong mga features na mayroon sa LR.
 • Ang LR naman ay nagtataglay ng mga pinaka-bagong features ng QGIS.
 • Bawat apat na buwan ay may bagong release version na nilalabas para sa LTR at LR.
 • Bawat buwan ay may Point Release na nilalabas para sa LTR at LR.

BONUS 1: Quantum GIS ba o QGIS?

Marahil ay nakilala natin ang QGIS noong kabataan niya kung kailan kilala pa siya bilang Quantum GIS subalit alam niyo ba na simula QGIS 2 (2013) ay opisyal nang pinalitan ang pangalan sa QGIS mula sa Quantum GIS. Samakatuwid, mas mainam na gamitin ang QGIS o Q imbes na Quantum GIS sa pagtukoy ng QGIS.

BONUS 2: Mga pangalan ng bersyon

Sa kasalukuyan, ang mga pangalan ng bersyon ng QGIS ay hango sa mga lugar kung saan ginanap ang mga nakaraang QGIS User Conference at Developer Meetings tulad ng Hannover, București, A Coruña, Zanzibar, Madiera, etc. Isang exception ay ang QGIS 3.14 na pinangalanang Pi.

Bago nito, ang pangalan ng mga bersyon ng QGIS noon ay hango sa mga buwan ng Saturn at Jupiter.

At iyan ang mga bagay ukol sa mga bersyon at release cycle ng QGIS. Ikaw, anong bersyon ang gamit o paborito mo? Maari ring mag-iwan ng katanungan o kumento sa ibaba.

Like and follow BNHR on Facebook and Twitter for more #FOSS4G and #QGIS stuff. :)

SHARE:
comments powered by Disqus

You may also like:

Towards a spatial analysis of shooting in Philippine basketball (FOSS4G2021)

01 Oct 2021 ᛫ 1 min read

The opposite of free/libre and open source isn't commercial, it's proprietary

27 May 2021 ᛫ 2 min read

Towards a Spatial Analysis of Philippine Basketball: Applications in the UAAP MBT (Season 81) [Part 1]

02 May 2021 ᛫ 4 min read

Win and let win: On being unconventional, openness, and building communities

30 Apr 2021 ᛫ 1 min read

QGIS Styles based on HLURB Land Use Categories and Color Coding (CLUP Guidebook Vol 3, 2014)

15 Dec 2020 ᛫ 2 min read

Support BNHR

If you find my website or any of the materials I share useful, you can consider donating to the cause below.

Donate and support BNHR

BNHR

[email protected]

Creative Commons License
Except when explicitly stated otherwise, this work and its contents by Ben Hur S. Pintor is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Other works (software, source code, etc.) referenced in this website are under their own respective licenses.
This site is powered by Jekyll and hosted on Github (view source)